Knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge za poduzeća, obrte, samostalna zanimanja, neprofitne:

 • ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga, sukladno Zakonu o računovodstvo i Zakonu o porezu na dohodak
 • ustroj i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija: knjiga blagajni, knjige ulaznih i izlaznih računa, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, evidencija dugovanja i potraživanja (salda-conti)
 • obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima, priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • usluge obračuna plaća i troškova vezanih uz prijevoz ( izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa zaposlenika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanje, otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog djelatnika, izrada obrazaca za poreznu upravu), obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja.
 • sami šaljemo sve potrebne obrasce putem e-porezne, e-mirovinsko, e-zdravstveno.

Usluge vođenje poreznih evidencija, poreznih prijava i poslovno savjetovanje:

 • poslovno savjetovanje o poreznim pitanjima
 • izrada godišnje prijave poreza na dohodak, godišnjeg izvješća za male poduzetnike
 • savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak te PDV
 • zastupanje klijenta kod poreznih nadzora
 • ugovori o radu za vaše djelatnike u skladu sa zakonom , prijava-odjava djelatnika
Knjigovodstvo
Knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge za građane:

 • ako ste u tijeku godine primali plaću, ali neredovito
 • primali plaću,ali bili na bolovanju
 • primali plaću,a uz nju primali i honorare i drugu vrstu dohotka.