Trgovačko društvo (d.o.o. ili j d.o.o.) 350,00 kuna

 • TRGOVINA 650 KN                        

  USLUGE 450 KN                              

  PROIZVODNJA 850 KN

 • TRGOVINA

   

  1-30

  31-60

  61-100

  101+

  900,00 kuna

  1050,00 kuna

  1250,00 kuna

  1400,00 kuna

           

  USLUGE  

  1-30

  31-60

  61-100

  101+

  700

  850

  1050

  1200

                       

  PROIZVODNJA 

  1-30

  31-60

  61-100

  101+

  900

  1050

  1250

  1400